Alternativer for Galleri-synkronisering

Alternativer for Galleri-synkronisering

Du kan synkronisere fotografier og videoer automatisk mellom telefonen og datamaskinen din.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene:
  • Fotografier: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
  • Videoer: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
  1. På enhetspanelet klikker du på Galleri og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Galleri-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og telefonen.
  2. Hvis du automatisk vil importere kamerabilder til datamaskinen under synkronisering, velger du Kopier enhetens kamerabilder til PC. Fotografier og videoer fra lagringskortet vil bli lagret i mappen \Mine bilder\Device Camera Shots på datamaskinen.
  3. Velg Synkroniser PC-fotografier og -videoer fra, og klikk deretter på Legg til.
  4. Velg en mappe som inneholder multimediafilene, og klikk på OK. Alle støttede bilde- og videofiler som legges til i denne mappen, vil kopieres til telefonens lagringskort under synkronisering.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig