KOMMUNIKASJON
Angi meldingsalternativer
KOMMUNIKASJON

Angi meldingsalternativer

På skjermbildet Alle meldinger trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
Mottatte meldinger Motta en varsling i statuslinjen, og innstill telefonen til å vibrere eller avspille en lyd når du mottar en melding, og velg en varslingslyd.
Sendte meldinger
  • Innstill telefonen til å vibrere eller avspille en lyd når du mottar en melding, og velg en varslingslyd.
  • Motta en varsling på statuslinjen når en melding ikke sendes korrekt.
  • Tillat at telefonen viser popup-varslinger på skjermen når meldinger blir sendt eller ikke sendt, eller deaktiver dette alternativet.
Lagringsinnstillinger Velg maksimalt antall tekst- eller MMS-meldinger som skal lagres i hver samtaletråd (unntatt låste meldinger), og aktiver automatisk sletting av ulåste eldre meldinger når de valgte grensene er nådd.
Innstillinger for mottakerliste Søk etter og vis e-postadressene til lagrede kontakter når du legger til meldingsmottakere.
Videresending av meldinger Videresendt mottatte tekst- og MMS-meldinger til et annet telefonnummer eller en e-postadresse. (Dette kan medføre ekstra kostnader fra mobiloperatøren).
SMS-innstillinger
  • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
  • Få vist eller endre nummeret til meldingsservicesenteret. (Vi anbefaler at du ikke endrer dette nummeret, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
  • Få vist eller slett tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet ditt, eller kopier SIM-kortmeldinger til telefonens minne.
MMS-innstillinger
  • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
  • Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
  • Last automatisk ned fullstendige MMS-meldinger inklusiv meldingskroppen og vedlegg til telefonen i ditt serviceområde og ved roaming.
  • Innstill meldingsprioriteten og den maksimale filstørrelsen på MMS-meldinger. Hvis filstørrelsen på MMS-meldingen overstiges, vil ikke meldingen bli sendt.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER