Innstillinger og tjenester
Redigere tekst
Innstillinger og tjenester

Redigere tekst

Det er lett å klippe ut, kopiere og lime inn tekst ved bruk av tastaturet.
Merk: Noen applikasjoner kan tilby sin egen måte å merke eller kopiere tekst på.

Merke tekst

Uthev teksten som du vil kopiere eller klippe ut.
 1. Trykk på og hold tekstfeltet som inneholder teksten du vil velge inntil forstørrelsesglasset vises.
 2. Dra fingeren for å flytte tekstmarkøren til en bokstav i teksten du vil merke.
 3. Etter at du har plassert tekstmarkøren, løfter du fingeren. Tekstmerkingsmenyen vil deretter åpnes.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Merk tekst. Når ordet der du har plassert tekstmarkøren, blir fremhevet, drar du start- og sluttmarkørene for å merke ønsket tekst.
  • Klikk på Merk alt for å merke alt i tekstfeltet.

Kopiere og lime inn tekst

 1. Etter at du har merket teksten du vil kopiere, klikker du på Kopier eller Klipp ut. Den merkede teksten kopieres deretter til utlklippstavlen.
 2. Trykk på og hold et tekstfelt i den samme eller en annen applikasjon inntil forstørrelsesglasset vises.
 3. Dra fingeren for å flytte tekstmarkøren dit du vil lime inn teksten.
 4. Etter at du har plassert tekstmarkøren, løfter du fingeren. Tekstmerkingsmenyen vil deretter åpnes.
 5. Klikk på Lim inn.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER