Filtrere kontaktlisten

Filtrere kontaktlisten

Du kan velge å vise kontakter fra bare bestemte kontotyper, for eksempel Google-kontakter eller Facebook-kontakter).
  1. På startskjermbildet klikker du på > Personer.
  2. I kategorien Alle trykker du på MENU og klikker på Vis.
  3. Velg typene kontakter du vil vise i kontaktlisten.

    Du kan også velge hvordan du vil vise og sortere kontaktene dine.

  4. Klikk på Ferdig.

Søke etter en kontakt

  1. På startskjermbildet klikker du på > Personer.
  2. Trykk på SØK, og angi de første få bokstavene i en kontakts for- eller etternavn, e-postadresse eller firmanavn. Du kan også skrive inn de første få sifrene i kontaktens telefonnummer. Samsvarende kontakter vises.
  3. Klikk på kontakten for å åpne hans eller hens kontaktdetaljskjermbilde.
0 personer fant dette nyttig