KOMMUNIKASJON
Samtaletjenester
KOMMUNIKASJON

Samtaletjenester

Telefonen kan kobles direkte til mobiltelefonnettverket, og du har tilgang til og kan endre innstillinger på telefonen for forskjellige telefontjenester. Samtaletjenester kan blant annet omfatte viderekobling, samtale venter og telefonsvarer. Kontakt mobiloperatøren for å finne ut hvilke samtaletjenester som er tilgjengelige på telefonen.
Når du skal åpne samtaletjenester, trykker du på MENU på startskjermbildet og klikker på Innstillinger > Ring.
Faste nummer Begrens utgående anrop til en bestemt gruppe nummer. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du kjenne SIM-kortets PIN2-kode.
Talemeldingtjeneste Viser gjeldende telefonsvarertjeneste i bruk.
Innstillinger for telefonsvarer Angi et annet talemeldingsnummer enn talemeldingsnummeret på SIM-kortet.
Fjern talemeldingsvarsling Dersom du har en varsling om en ny talemelding, kan du fjerne varslingen med dette alternativet.
Telefoninnstillinger Rediger meldingen ved avvisning av anrop, velg om du vil åpne meldingsredigereren når du avviser et anrop med en melding, og velg om du vil tillate automatisk lagring av et ukjent kontaktnummer når et anrop med det nummeret avsluttes.
Cellekringkasting Aktiver eller deaktiver mottakelse av cell broadcast-meldinger fra din tjenesteleverandør.
Cellekringkastingsinnstillinger Konfigurer kanaler og språk for cell broadcast-meldinger.
Viderekobling Velg hvordan du vil at telefonen skal håndtere opptatte, ubesvarte og ikke tilgjengelige anrop. Du kan også velge alternativet viderekobling for alle innkommende anrop.
Innstillinger for nummersperring Velg om du vil blokkere forskjellige kategorier av innkommende og utgående anrop.
Flere innstillinger Aktiver eller deaktiver operatørtjenester som oppringer-ID og samtale venter.
 
personer fant dette nyttig
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER