Bruke lydsett

Bruke lydsett

Lydsett er forskjellige samlinger av ringetone-, varslings- og alarmlyder som du kan bruke til å personliggjøre måten telefonen varsler deg på. Når du bruker lydsett, kan du øyeblikkelig skifte fra diskrete ringetone- og varslingslyder når du er på kontoret til noe moro når du er ute med venner.

Velge et forhåndsdefinert lydsett

  1. På startskjermbildet klikker du på > Lydsett.
  2. På skjermbildet Lydsett klikker du på navnet på et lydsett.
  3. Du kan klikke på for å flytte på forskjellige lyder for det lydsettet.
  4. Klikk på Bruk.

Tilpasse et lydsett

Du kan tilpasse et lydsett ved å bruke ditt personlige valg av ringetone, varslingslyder og alarmer, og det kan stamme fra telefonens forvalg eller lagringskortet (unntatt for varslingslyder).
Merk: Sørg for å velge lydsettet du ønsker før du endrer ringetone, varslingslyder og alarm. Telefonen lagrer automatisk endringene til gjeldende valgt lydsett.
0 personer fant dette nyttig