KOMME I GANG
Justere volumet
KOMME I GANG

Justere volumet

Justering av ringevolumet endrer volumnivået til telefonens ringetone, mens justering av medievolumet endrer volumnivået til lydvarsler, musikk eller videoavspilling.

Justere ringesignalvolumet

  • Trykk på knappen VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere ringevolumet til ønsket nivå. Ringevolum-vinduet vises på skjermen for å vise lydnivåene.
  • Når du er på det laveste ringevolumnivået (Stillemodus), trykker du på VOLUM NED én gang for å sette telefonen i vibrasjonsmodus. Telefonen vibrerer og ikonet for vibrasjonsmodus vises på statuslinjen.
  • I Vibreringsmodus, så trykk på VOLUM OPP én gang for å skifte til stillemodus. Ikonet for avslått høyttaler vises på statuslinjen.

Justere medievolumet

Når du spiller av musikk eller ser på video, kan du trykke på knappen VOLUM OPP eller VOLUM NED på telefonens venstre panel for å justere volumet. Medievolum-vinduet vises på skjermen for å vise lydnivåene.

Justere ørepluggvolumet for telefonsamtaler

Under en telefonsamtale trykker du på VOLUM OPP eller VOLUM NED-knappen.

Justere volumet via innstillinger

  1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Lyd > Volum.
  2. Dra volumglidebryterne til venstre eller høyre for å justere volumnivåene på telefonens ringetone, medieavspilling, alarmer og varslinger. Telefonen spiller kort av en eksempeltone med volumet som justeres mens du drar en glidebryter.
  3. Hvis du ønsker samme volum på ringetonen og varslingene, velger du Bruk volum for innkommende anrop også for varslinger.
  4. Når du er ferdig, klikker du på OK.
 
personer fant dette nyttig
324
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire-hd
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER