Status og varslinger

Status og varslinger

Statusikoner

Du kan vite en hel del om en telefon ved å se på ikonene på statuslinjen.

Her ser du hva hvert ikon betyr:

Signalstyrke
GPRS tilkoblet
GPRS i bruk
EDGE tilkoblet
EDGE i bruk
3G tilkoblet
3G i bruk
HSDPA tilkoblet
HSDPA i bruk
Roaming
Ikke noe signal
Intet SIM-kort er installert
Koblet til et Wi-Fi-nettverk
Datasynkronisering
Nettverksdeling er på
Batteri er fullt
Batteri lades opp
Batterinivået er lavt (20 % gjenstår)
Batterinivået er veldig lavt (10 % gjenstår)
Stillemodus
Vibreringsmodus
Lyden på telefonmikrofonen er av
Høyttalertelefon er på
Kablet mikrofonheadset tilkoblet
Kablede hodetelefoner tilkoblet
Bluetooth er på
Koblet til en Bluetooth-enhet
Flymodus
GPS er på
Alarm er innstilt

Varslingsikoner

Et travelt liv betyr en travel telefon. Varslingsikoner på statuslinjen gjør det enkelt for å holde deg ajour med meldinger, kalenderhendelser og alarmer.

Her ser du hva hvert av dem betyr:

Ny Gmail-melding
Ny Microsoft Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-e-post
Problem med e-postlevering
Ny SMS/MMS
Problem med SMS-/MMS-levering
Ny Google Talk-direktemelding
Ny talemelding
Kommende hendelse
Nye oppdateringer fra dine sosiale nettverk
Ny tweet
Forslag til matchede kontakter
Ny pushmelding
Forespørsel om Bluetooth-paring
Oppdatering av telefonprogramvare tilgjengelig
TV-utgang
Sang spilles av
FM-radio i bruk
Taleinnspilling er på
Kompass trenger orientering
Samtale pågår
Tapt anrop
Samtale på vent
Viderekobling på
Melding videresendt den
Telefonen er koblet til en datamaskin via USB-kabel
Wi-Fi er på og trådløse nettverk er tilgjengelige
Portabelt Wi-Fi Hotspot er på
Laster opp data (animert)
Laster ned data (animert)
Venter på å laste opp
Nedlastet Android Market-applikasjon installert
Oppdatering tilgjengelig for et program lastet ned fra Android Market
Lagringskortet kan trygt fjernes eller lagringskortet klargjøres.
Lagringskort ikke installert på telefonen
Det er lite ledig plass på lagringskortet.
Generell varsling
Flere (ikke viste) varslinger
0 personer fant dette nyttig