Slå telefonen av eller på

Slå telefonen av eller på

Slå på telefonen

Trykk på AV/PÅ-knappen. Lett.
Merk: Når du slår på telefonen for første gang, blir du bedt om å sette den opp.

Slå av telefonen

  1. Hvis displayet er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå det på igjen og låser opp skjermen ved å skyve det nedover linjen på låseskjermbildet.
  2. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i et par sekunder.
  3. Når menyen for Strømalternativer vises, klikker du på Slå av.
0 personer fant dette nyttig