Batteri

Batteri

Telefonen trenger et oppladbart batteri. Bruk bare originalbatterier og -tilbehør som fulgte med telefonen, eller erstatningsdeler vi anbefaler.

Hvor lenge batteriet kan vare før det må lades opp avhenger av hvordan du bruker telefonen. Blant viktige faktorer er telefonfunksjonene og -tilbehøret du bruker (Bluetooh-tilkoblingen alltid på bruker for eksempel mer strøm) Lange telefonsamtaler og hyppig bruk av nettleser bruker mye batteristrøm. Ta også din plassering i betraktning: dårlig signalstyrke fra mobilt nettverk og ekstrem temperatur gjør at batteriet må jobbe hardere.

Fjerne batteriet

Viktig: Når du har tatt ut telefonen av boksen for første gang, må du ikke glemme å fjerne den tynne filmen rundt batteriet inne i telefonen.
 1. Med telefonen slått av holder du telefonen sikkert med forsiden ned.
 2. Med tommelen eller fingeren løfter du batteriromdekselet av den lille åpningen på venstre side av telefonen.
 3. Trekk batteriet ut fra batterirommet.

Sette inn batteriet

 1. Hold telefonen sikkert med fronten vendt ned.
 2. Med tommelen eller fingeren løfter du batteriromdekselet av den lille åpningen på venstre side av telefonen.
 3. Sett inn batteriet (med de synlige kobberkontaktene først) i batterirommet.
 4. Sett på batterirommets deksel igjen, og skyv batteriet helt inn.
 5. Press ned på alle sider av dekselet for å låse det på plass.
Viktig: Telefonens Bluetooth- og Wi-Fi-antenner er plassert under batteriromdekselet. Vi anbefaler at du sikrer batteriromdekselet til telefonen for sterkere Blutooth- eller Wi-Fi-tilkobling.

Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet når det leveres. Før du slår på og begynner å bruke telefonen, anbefales det at du lader batteriet. Noen batterier virker best etter flere fullførte ladings-/utladingssykluser.
Merk: Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn.
Viktig:
 • Bare telefonens medfølgende batterieliminator og USB-synkroniseringskabel må brukes til å lade batteriet.
 • Ikke fjern batteriet fra telefonen mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader.
 1. Plugg inn batterieliminatoren i USB-kontakten på telefonen.
 2. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Etter hvert som batteriet lades, lyser varsellampen rødt kontinuerlig. Lyset blir kontinuerlig grønt når telefonen er ferdigladet.

Når du lader batteriet mens telefonen er på, vises ikonet for batteri under lading på telefonens statuslinje. Når batteriet er fulladet, blir ikonet for batteri under lading til et ikon for fulladet batteri .

0 personer fant dette nyttig