Lagringskort

Lagringskort

Bruk microSD-kortet til å lagre fotografier, videoer og musikk. Du vil oppdage at microSD-kortet allerede er installert i telefonen.

Sette inn lagringskortet

  1. Ta av bunndekselet.
  2. Sett inn microSD-kortet i lagringskortsporet med gullkontaktene vendt nedover, og skyv det innover inntil det går i lås.

Fjerne lagringskortet

Viktig: If your phone is on you must first "‍unmount"‍ the storage card before removing it to prevent corrupting or damaging the files in the storage card.
  1. Ta av bunndekselet.
  2. Skyv lagringskortet innover for å støte det ut fra sporet.
  3. Skyv lagringskortet ut av sporet.

Avmontere lagringskortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens telefonen er på, må du først avmontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
  1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Rull nedover skjermen, og klikk på SD-kort og telefonlagring.
  3. Velg Avmonter ut minnekort.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig