Bunndeksel

Bunndeksel

Fjerne bunndekselet

Fjern bunndekselet for å få tilgang til SIM-kortsporet og lagringskortsporet.
  1. Med telefonen slått av holder du telefonen sikkert med forsiden ned.
  2. Med høyre og venstre tommel skyver du bunndekselet ut for å fjerne det.

Sette på bunndekselet igjen

  1. Skyv bunndekselet over på det synlige området på telefonens bakpanel.
  2. Skyv bunndekselet mot telefonen. Du hører et klikk når bunndekselet er låst på plass.
Viktig: Telefonens antenne er plassert under bunndekselet. Det anbefales at du fester bunndekselet til telefonen for å sikre at telefonen får optimalt radiomottak.
0 personer fant dette nyttig