Geheugenkaart

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video, muziek enzovoort.

De geheugenkaart plaatsen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif de SD-kaart in de SD-kaart slot totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.
  1. Schuif op het Startscherm naar links.
  2. Tik op Instellingen > telefoonopslag.
  3. Tik op SD-kaart > SD-kaart verwijderen.

De geheugenkaart verwijderen

  1. Verwijder de afdekking van de onderkant.
  2. Druk de geheugenkaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.
  3. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
0 mensen vonden dit bruikbaar