HTC Wildfire S software updates

HTC Wildfire S software updates

Regelmatig zijn updates voor de systeemsoftware van uw HTC Wildfire S beschikbaar. Uw HTC Wildfire S kan dit controleren en u vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Daarna kunt u de software update met de WiFi- of gegevensverbinding downloaden en installeren. U kunt ook handmatig controleren of er een software-update beschikbaar is.

Afhankelijk van het type update kan deze alle persoonlijke gegevens en aangepaste instellingen wissen en ook door u geïnstalleerde programma's verwijderen. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de gegevens en bestanden die u wilt bewaren.

Opmerking: Het controleren op en downloaden van updates van de software kan voor extra gegevensverkeer van uw mobiele operator zorgen.

Een update installeren

Zorg er voor dat in de HTC Wildfire S een geheugenkaart geplaatst is. De update wordt naar de geheugenkaart gedownload.
  1. Voer een van de volgende acties uit nadat de HTC Wildfire S een software update heeft ontvangen:
    • Als het scherm van de telefoon is ingeschakeld en u gebruikt geen toepassingen, verschijnt het dialoogvenster Systeemsoftware update installeren op het scherm. Selecteer Nu installeren en tik op OK.
    • Tijdens een gesprek verschijnt het pictogram voor de update-melding in de statusbalk. Schuif na het gesprek het meldingenvenster open en tik op het update-bericht.
  2. Wacht tot de update is gedownload en installeer deze op de HTC Wildfire S. Als de update gereed is, herstart de HTC Wildfire S automatisch.

Handmatig controleren op updates

  1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Over de telefoon > Software updates > Nu controleren.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar