Weergave-instellingen wijzigen

Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluiden en weergave > Helderheid.
 3. Maak het selectievakje Automatische helderheid leeg.
 4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
 5. Tik op OK.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Weergave > Schermtime-out.
 3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw HTC Wildfire S houdt.
Opmerking: Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingsschermen ondersteund.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Scherm.
 3. Maak het selectievakje Scherm autom draaien leeg.

De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de HTC Wildfire S vasthoudt.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Weergave > IJking van G-Sensor.
 3. Leg de HTC Wildfire S op een plat oppervlak en tik op Kalibreren.
 4. Tik na afloop van deze procedure op OK.

Het scherm ingeschakeld houden terwijl de HTC Wildfire S oplaadt

U kunt voorkomen dat de HTC Wildfire S het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Toepassingen > Ontwikkeling.
 3. Tik in het keuzevakje Stand-by.

Animatie-effecten in- of uitschakelen

U kunt de animatie uitschakelen of slechts een paar animaties inschakelen bij het wisselen tussen schermen.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Weergave > Animatie.
 3. Selecteer de gewenste animatie-instelling in het menu.
0 mensen vonden dit bruikbaar