Instellingen & Services
Gegevens ontvangen met Bluetooth
Instellingen & Services

Gegevens ontvangen met Bluetooth

Op de HTC Wildfire S kunt u verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, waaronder foto's, muziek, en documenten zoals PDFs.
Om met Bluetooth bestanden te ontvangen, moet de geheugenkaart geplaatst zijn.
 1. Druk in het beginscherm op en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.
 2. Tik op Bluetooth-instellingen.
 3. Als het keuzevakje Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
 4. Tik in het keuzevakje Identificeerbaar.
 5. Verzend een of meer besanden naar de HTC Wildfire S. Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.
 6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert u de verbindingsaanvraag op uw HTC Wildfire S en op het ontvangende apparaat. Voer ook dezelfde code in of bevestig op beide apparaten de automatisch gegenereerde code.

  Een Bluetooth verificatieaanfraag verschijnt.

 7. Als u in de toekomst automatisch bestanden wilt ontvangen van het zendende apparaat, selecteert u het keuzevakje Altijd.
 8. Tik op Accepteren of op OK.
 9. Als uw HTC Wildfire S een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuift u omlaag in het meldingenscherm en tikt u op n Accepteren.
 10. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Om het bestand direct te openen, schuift u omlaag over het meldingenvenster en tikt u op het betreffende bericht.

Als u een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

 • Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele toepassing geopend. Als u bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de toepassing Muziek afgespeeld.
 • Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda u de gebeurtenis wilt opslaan en tik op Importeren. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in uw Agenda toegevoegd.
 • Als uw geheugenkaart meerdere vCard-contactbestanden bevat, kunt u kiezen om er een, meerdere, of alle contacten naar uw lijst met contactpersonen te importeren.

De map Bluetooth ontvangen aan het startscherm toevoegen

U kunt een map aan het startscherm toevoegen dat alle bestanden toont welke u met Bluetooth hebt ontvangen.

 1. Tik in het startscherm op .
 2. Tik in het scherm Personaliseren op Map > Bluetooth ontvangen.
 3. Houd het pictogram voor de map Bluetooth ontvangen ingedrukt en sleep dit naar de gewenste positie in het startscherm.
Tik op het pictogram van de map om de inhoud te bekijken. Tik op de naam van een bestand om dit te openen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
392
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS