Instellingen & Services
Weergave-instellingen wijzigen
Instellingen & Services

Weergave-instellingen wijzigen

De helderheid van het scherm met de hand instellen

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Weergave > Helderheid.
 3. Maak het selectievakje Automatische helderheid leeg.
 4. Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Scherm > Slaapstand.
 3. Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Automatische schermstand uitschakelen

Opmerking: Automatisch draaien wordt niet in alle toepassingsschermen ondersteund.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Scherm.
 3. Maak het selectievakje Scherm autom. draaien leeg.

De G-sensor opnieuw kalibreren

Kalibreer het scherm opnieuw als u denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop u de HTC Sensation vasthoudt.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Weergave > IJking van G-Sensor.
 3. Leg de HTC Sensation op een plat oppervlak en tik op Kalibreren.
 4. Tik na afloop van deze procedure op OK.

Het scherm ingeschakeld houden tijdens het opladen

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Optie ontwikkelen.
 3. Tik in het keuzevakje Stand-by.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
399
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS