Naar de FM-radio luisteren

Naar de FM-radio luisteren

Stem af en luister naar je favoriete zenders met de toepassing FM-radio.
Belangrijk: Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC Sensation voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.
Druk in het beginscherm op > FM-radio.
De eerste keer dat je FM-radio opent, wordt automatisch gescand naar beschikbare FM-zenders in je gebied en worden deze als voorkeuren opgeslagen. Vervolgens wordt de eerste gevonden FM-zender afgespeeld.

Afstemmen op een FM-station

U kunt verschillende dingen doen in het scherm van FM-radio:
  • Tik op om de lijst met Alle voorinstellingen te bekijken en selecteer een zender waarnaar u wilt luisteren.
  • Op tikken om naar de vorige beschikbare FM-zender te gaan, of op om naar de volgende beschikbare zender te gaan.
  • Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band.
  • Tik op om de frequentie nauwkeurig af te stemmen met -0,1 MHz of op om de frequentie af te stemmen met +0,1 MHz.
  • Tik op om een vooraf ingestelde naam toe te voegen aan de zender waarop u hebt afgestemd.
  • Druk op om het zoeken en opslaan van FM-zenders te herhalen, het geluid te dempen enzovoorts.

FM-radio sluiten of uitschakelen

  • Druk op om tijdens het werken met andere toepassingen naar de radio te blijven luisteren.
  • Tik op als u de FM-radio volledig wilt sluiten.
0 mensen vonden dit bruikbaar