COMMUNICATIE
Je Mailpostvak controleren
COMMUNICATIE

Je Mailpostvak controleren

Als je de applicatie Mail opent, verschijnt het Postvak IN voor een van de e-mailaccounts die je op de HTC Sensation hebt ingesteld.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.

Het gemeenschappelijke postvak van al je e-mailaccounts bekijken

Je kunt e-mail van al je accounts op één plek bekijken zonder naar andere accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige e-mailaccount toont en tik vervolgens op Alle accounts. E-mailberichten hebben kleurcodes zodat je snel kunt zien bij welke e-mailaccounts ze horen.
Opmerking: In het gemeenschappelijke postvak kunnen maximaal 15 e-mailaccounts worden weergegeven.

Tussen verschillende weergaven van het postvak wisselen

Hebt u veel e-mailberichten? Er is meer dan één manier om het postvak weer te geven.
Tik op een van de volgende tabs:

Ontvangen

Toont berichten als individuele items.

Thread

Toont berichten als conversaties, gegroepeerd op onderwerp. Tik op een onderwerp in de lijst om de conversatie te openen.

Favorieten

Toont alle e-mailberichten van een groep contacten. Om te selecteren welke contactgroep u wilt weergeven, drukt u op , tikt op Weergeven en selecteert een groep.

Ongelezen

Toont ongelezen berichten.

Gemarkeerd (alleen Exchange ActiveSync)

Toont alle gemarkeerde berichten.

Uitnodigingen of Uitnodiging voor afspraak (Alleen Exchange ActiveSync)

Toont uitnodigingen voor bijeenkomsten die u nog niet hebt geaccepteerd of afgewezen.

Bijgevoegd

Toont alle berichten met een bijlage.

Een e-mailaccount handmatig verversen

Ongeacht wat uw synchronisatie-instellingen zijn, kunt u uw verzonden en ontvangen e-mailberichten ook handmatig synchroniseren.

  • Druk tijdens het bekijken van een e-mailaccount op en tik op Vernieuwen.
  • Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u ze alle tegelijk verversen. Ga eerst naar het postvak Alle accounts. Druk vervolgens op en tik op Vernieuwen.

E-mailberichten sorteren

U kunt e-mailberichten sorteren op ontvangstdatum, prioriteit, onderwerp, afzender of grootte.

Druk in het postvak op , tik op Sorteren, en maak een keuze uit de sorteeropties.
Tip: Om snel door de lijst met berichten te bladeren, drukt u met twee vingers op een e-mailbericht en sleept u omhoog of omlaag.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
399
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-mail-inbox