Berichten controleren

Berichten controleren

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de HTC Sensation een geluid af, trilt hij of geeft hij het bericht kort weer in de statusbalk wanneer je een nieuw e-mailbericht ontvangt. In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .
Zo kun je een bericht openen en beantwoorden:
  • Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het nieuwe bericht.
  • Ga naar de app Berichten en open het bericht.

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediabericht

Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.
Opmerking: Wanneer Automatisch ophalen in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Als u het gehele bericht wilt downloaden, tikt u op Downloaden.
  • Als bijvoorbeeld een foto of video aan een ontvangen bericht is toegevoegd, tikt u daar op om de inhoud te bekijken.
  • Als de bijlage een contact is (vCard), tik er op om de contactgegevens te bekijken en tik op Opslaan om deze aan uw contacten toe te voegen.
  • Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tikt u er op en kiest u de agenda waarin u deze wilt opslaan, waarna u op Importeren klikt.
  • Om de bijlage op te slaan, houdt u het MMS-bericht ingedrukt en kiest u het type bijlage dat u wilt opslaan in het optiemenu.

Een SMS opslaan in de applicaties Taken

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.
  1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
  2. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op Een taak opslaan.
  3. Voer de titel en andere details voor een taak in.
  4. Tik op Opslaan.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar