COMMUNICATIE
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?
COMMUNICATIE

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op en tik op In de wacht om een gesprek in de wachtstand te zetten. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .
Druk op en tik op Uit de wacht halen om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.
  1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op Antwoord om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
  2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.
  3. Druk op Beëindigen om het huidige gesprek te beëindigen en terug te keren naar het andere gesprek.

Zo schakelt u de luidspreker in tijdens een gesprek

Waarschuwing: Om gehoorschade te voorkomen, dient u de HTC Sensation niet tegen uw oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.
Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Draai de HTC Sensation tijdens een gesprek om (controleer of Kantelen voor luidspreker is geselecteerd in > > Instellingen > Geluid).
  • Tik op het Telefoonscherm op .
Het pictogram van de luidspreker wordt in de statusbalk weergegeven wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Om de luidspreker uit te schakelen, draait u de HTC Sensation weer om met de voorkant naar boven. Of tik nogmaals op .

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:
  • Tik in het belscherm op Beëindigen.
  • Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kun je dit nummer in de contactlijst opslaan nadat je hebt opgehangen.

 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
399
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS