AAN DE SLAG
Het beginscherm herordenen
AAN DE SLAG

Het beginscherm herordenen

Herorden de vensters van het beginscherm op elke manier die u het gemakkelijkst vindt voor het gebruik. Verplaats bijvoorbeeld de vensters met veelgebruikte widgets, snelkoppelingen en mappen dichter bij het beginscherm.
Opmerking: Het beginscherm is het venster waaromheen in de Leap weergave een dunne lijn staat.
  1. Knijp op het beginscherm om de Leap-weergave te openen.
  2. Houd de miniatuur van het beginscherm ingedrukt dat u wilt verplaatsen. Vervolgens gaat de HTC Sensation trillen. Licht uw vinger niet op.
  3. Sleep de miniatuur naar de nieuwe positie en haal uw vinger weg.

Een venster van het beginscherm verwijderen

Als je minder beginschermen nodig hebt, kun je er een paar verwijderen.
  1. Knijp op het beginscherm of druk op om naar de Leap-weergave te gaan.
  2. Houd het venster ingedrukt dat je wilt verwijderen. Licht je vinger nog niet op.
  3. Sleep het venster naar .

Een venster aan het beginscherm toevoegen

Voeg een venster aan het beginscherm toe als u meer widgets, snelkoppelingen en toepassingen hebt waar u rechtstreeks toegang toe wilt.
  1. Knijp op het beginscherm of druk op om naar de Leap-weergave te gaan.
  2. Tik op . Een nieuw beginscherm verschijnt. U kunt nu widgets, snelkoppelingen en toepassingen toevoegen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
399
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-home_screen-rearrange_home_screens