Notities maken

Notities maken

Gebruik Notities om ideeën, vragen en nog veel meer te noteren. Typ tekst, neem geluid op, voeg foto's en documenten toe, en koppel eventueel je notities aan een vergadering in de agenda.
Tip: Meld je aan of maak een nieuw Evernote-account op HTC Sensation als je een back-up wilt maken van je aantekeningen op de beveiligde online-server van Evernote. Zie www.evernote.com/about/learn_more voor details.
Tik in het beginscherm op > Notities.

Een notitieblok maken

 1. Tik op het hoofdscherm van Notities op om een keuzemenu te openen en tik vervolgens op Nieuw notitieblok.
 2. Typ een titel voor het notitieblok.
 3. Tik opLokaal notitieblok om het notitieblok op te slaan op de HTC Sensation of tik op Gesynchroniseerd notitieblok om je notities te synchroniseren met je Evernote-account.
 4. Tik op Maken.
Om een ander notitieblok te openen, tik je op en vervolgens op de naam van een notitieblok.

Handmatig notities synchroniseren

Opmerking: U moet u aanmelden bij uw Evernote-account vanuit HTC Sensation om de notities te synchroniseren.
 1. Tik op het hoofdscherm van Notities op en vervolgens op Alle notities.
 2. Druk op en tik op Synchroniseren.

Een notitie schrijven

 1. Tik op terwijl een notitieblok is geopend.
 2. Typ een titel voor de notitie.
 3. Schrijf uw notitie.
  • Tik op de notitie en begin met het schrijven van de tekst.
  • Tik op om de opname te starten en stoppen.
  • Tik op en kies een bestandstype.
  • Tik op om een tekening te maken en in de notitie in te voegen.
  • Tik op om een foto te maken en in de notitie in te voegen.
 4. Druk op en tik op Opslaan.
U kunt een notitie aan een evenement koppelen in Agenda. Druk op en vervolgens op Agenda.

Een tekening maken

U kunt een tekening, schets of illustratie maken en opnemen in uw nota.
 1. Tik op terwijl een notitie is geopend.
 2. Selecteer de kleur die u wilt gebruiken.
 3. Teken met uw vingertop in de lege ruimte.
 4. Als u een stuk van de tekening wilt weggommen, tikt u op en schuift de vinger zijwaarts over en weer over het vlak dat u wilt wissen. U kunt ook tikken op Ongedaan maken om de laatst getekende lijn te wissen.
 5. Tik op Opslaan om de tekening in te voegen in een nota.

Een notitie bekijken

Een geluidsopname afspelen in Notities

Na het opnemen van een bijeenkomst kunt u naar de geluidsclip luisteren om de belangrijke zaken te beoordelen. Als u tijdens het opnemen aantekeningen gemaakt, hebt, worden 'tijdmarkeringen' (kleine gekleurde knopjes in de geluidsbalk) toegevoegd om uw aantekeningen in het tijdkader van de geluidsopname vast te prikken.
 1. Open een aantekening waarin u een geluidsclip hebt opgenomen.
 2. Tik op om de opname af te spelen.
 3. Tik op of op om naar de volgende of vorige tijdmarkering te gaan. Terwijl u van de ene naar de andere tijdmarkering gaat, ziet u een miniatuur verschijnen met een voorbeeldweergave van wat u tijdens het opnemen hebt genoteerd.
Tip: U kunt op een specifiek item tikken op uw aantekening om naar de tijdmarkering te gaan en naar de audio te luisteren die u op dat tijdstip hebt opgenomen.

Een notitie delen

 1. Tik in een geopend notitieblok op de notitie die u wilt delen.
 2. Druk op en vervolgens op Notitie delen.
 3. Kies hoe u de notitie wilt delen.
Opmerking:
 • Voor de meeste deelopties worden notities eenvoudig naar een afbeelding omgezet en verzonden.
 • U kunt notities afdrukken als de HTC Sensation via Wi-Fi met een printer is verbonden.
0 mensen vonden dit bruikbaar