Toepassingen in een map groeperen

Toepassingen in een map groeperen

Gebruik mappen om toepassingen op de startbalk of het beginscherm te groeperen, zodat je ruimte vrijmaakt voor meer toepassingen.
  1. Houd een toepassing ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere toepassing om automatisch een map te maken.
  2. Om een toepassing toe te voegen, houd u deze ingedrukt en sleept u hem naar de map. Herhaal dit proces om meer toepassingen toe te voegen.
Opmerking: U kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het beginscherm en sleep deze vervolgens naar de map.

Een map hernoemen

  1. Tik op de map om deze te openen.
  2. Tik op de titelbalk van de map.
  3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
  4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen

  1. Tik op de map om deze te openen.
  2. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar het beginscherm, of sleep hem weg naar om hem te verwijderen. Herhaal dit proces om meer onderdelen uit de map te verwijderen.
Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.
0 mensen vonden dit bruikbaar