Instellingen & Services
De levensduur van de batterij optimaliseren
Instellingen & Services

De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de HTC Sensation XL met Beats Audio instellen op automatisch naar de energiespaarmodus gaan als de batterij een bepaald niveau bereikt.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Energie.
 3. Tik op Automatische energiebesparing en kies hoeveel energie de batterij nog moet bevatten voordat hij naar de energiespaarstand overgaat.
 4. Tik op Instellingen energiebesparing en kies welke instellingen moeten worden aangepast of uitgeschakeld als energiebesparing wordt ingeschakeld.
Opmerking: Als u wilt dat de energiespaarstand altijd is ingeschakeld, klikt u in het selectievakje Energie sparen.

Overschakelen naar de GSM-netwerkmodus

Schakel over naar het GSM-netwerk als u geen gegevensverbinding gebruikt om een verbinding met het internet te maken. Het gebruik van het GSM-netwerk kost de batterij minder energie.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Mobiel netwerk > Netwerkmodus.
 3. Tik op Alleen GSM.

Het energiegebruik van toepassingen controleren

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Energie > Accu.

De slaapmodus van de HTC Sensation XL met Beats Audio plannen

Stel de planning voor de slaapmodus op de HTC Sensation XL met Beats Audio in zodat hij niet teveel batterijvermogen gebruikt als hij 's nachts niet is aangesloten.
Belangrijk: In tegenstelling tot de gebruikelijke slaapmodus waarbij u de AAN/UIT-knop indrukt om de schermweergave uit te schakelen, schakelt een geplande slaapmodus de Wi-Fi en gegevensverbindingen uit tijdens de door u ingestelde slaapmodus .
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Energie > Slaapmodus inschakelen.
 3. Selecteer een van de volgende opties:
  Automatisch Selecteren om de HTC Sensation XL met Beats Audio in de slaapmodus te plaatsen. De HTC Sensation XL met Beats Audio past het scherma voor de slaapmodus in de loop van enige tijd aan wat het als uw slaappatroon beschouwt.
  Handmatig Kies dit om de begin- en eindtijd van de slaapmodus op te geven.
  Plaats nooit Selecteer dit om de geplande slaapmodus uit te schakelen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
432
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation-xl
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS