Wi‑Fi

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op de Aan/Uit-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.

  De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.
  Opmerking: Als het een beveiligd netwerk is, wordt u verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden.

Wanneer uw HTC Sensation XL met Beats Audio verbonden is met het draadloos netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC Sensation XL met Beats Audio verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Sensation XL met Beats Audio terugzet.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met EAP-TLS-beveiliging

U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Sensation XL met Beats Audio installeren voodat u verbinding kunt maken met een Wi-Fi netwerk met het EAP-TLS verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaatbestand op de HTC Sensation XL met Beats Audio op.
 2. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren uit telefoongeheugen.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.

De status van draadloze netwerken controleren

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC Sensation XL met Beats Audio is verbonden.
Een bericht verschijnt met de Wi-Fi status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.
Opmerking: Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op Vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Om handmatig naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te zoeken, drukt u op en tikt u op Zoeken.
 3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.
0 mensen vonden dit bruikbaar