Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als je een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Tik op of druk op als je klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.

Een toetsenbordindeling kiezen

U kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan uw stijl van typen voldoen.
 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Toetsenbordtypes en selecteer de indeling die u wilt gebruiken.
  Standaard Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
  Telefoon Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
  Compact Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de standaardindeling.

Tekst invoeren

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
 • Tik op om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
 • Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als je de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.

Meerdere toetsenbordtalen inschakelen

Als op de HTC Sensation XL met Beats Audio meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kunt u kiezen welke talen u in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.
 1. Tik terwijl het schermtoetsenbord geopend is op .
 2. Tik op Instellingen > Internationaal toetsenbord.
 3. Selecteer de gewenste taal.
  Opmerking: Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van waar u de HTC Sensation XL met Beats Audio hebt gekocht.

Naar een liggend schermtoetsenbord wisselen

Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen om het schermtoetsenbord in de liggende stand te gebruiken. Draai de HTC Sensation XL met Beats Audio op zijn kant om een groter toetsenbord te gebruiken zodat u gemakkelijker kunt typen.
Opmerking:
 • Selecteer het keuzevakje Scherm autom. draaien in > > Instellingen > Scherm zodat de schermstand automatisch kan veranderen.
 • Niet alle toepassingen ondersteunen het liggende toetsenbord.
0 mensen vonden dit bruikbaar