Een gebeurtenis maken

Een gebeurtenis maken

U kunt gebeurtenissen maken die met uw Google of Exchange ActiveSync agenda's synchroniseren, evenals gebeurtenissen op de HTC Sensation XL met Beats Audio.
Opmerking: Nog niet aangemeld bij uw accounts? Uw agendagebeurtenissen worden gemaakt onder PC Sync, die u later met de Outlook agenda van uw bedrijf kunt synchroniseren via HTC Sync.
  1. Tik in het beginscherm op > Agenda.
  2. Tik in een willekeurige weergave in Agenda op .
  3. Tik op de naam van de agenda om te selecteren aan welke agenda u de gebeurtenis wilt toevoegen.
  4. Tik om mensen uit te nodigen op en kies wie u wilt uitnodigen.
  5. Typ de details van de gebeurtenis zoals naam, datum enz.
  6. Tik op Opslaan.
0 mensen vonden dit bruikbaar