Een back-up maken van je SMS-berichten

Een back-up maken van je SMS-berichten

  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op en tik op SMS backup > SMS backup.
  3. Typ een naam voor de back-up en tik op OK.

SMS-berichten herstellen

Je kunt alleen SMS-berichten herstellen waarvan een back-up is gemaakt met de optie SMS backup.
  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op en tik op SMS backup > SMS herstellen.
  3. Tik op het te importeren back-upbestand.
  4. Tik op OK.
0 mensen vonden dit bruikbaar