Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

  1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
  2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.
  3. Tik op Bellen. In het scherm Telefoonkiezer ziet u details van gebeurtenissen zoals het ID van het vergadergesprek of de PIN-code van de vergadering.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar