Meer manieren om de levensduur van de batterij te verlengen

Meer manieren om de levensduur van de batterij te verlengen

Overschakelen naar de GSM-netwerkmodus

Schakel over naar het GSM-netwerk als u geen gegevensverbinding gebruikt om een verbinding met het internet te maken. Het gebruik van het GSM-netwerk kost de batterij minder energie.
  1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Mobiel netwerk > Netwerkmodus.
  3. Tik op Alleen GSM.

Batterijgebruik controleren

  1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik op Energie > Accugebruik.
  3. Tik voor meer informatie op de grafiek of de functies die de batterij gebruiken.
Tip: Als u knoppen ziet terwijl u het scherm van de gebruiksdetails bekijkt, kunt u erop tikken om de instellingen die een invloed hebben op het batterijgebruik aan te passen of om de functies die de batterij gebruiken uit te schakelen.
0 mensen vonden dit bruikbaar