Google+ gebruiken

Google+ gebruiken

Met Google+ kunt u de updates van uw vrienden bekijken, uw eigen updates publiceren, en met vrienden in uw Google+ cirkel chatten.
Tik om Google+ te openen in het beginscherm op > Google+.
Tip: Om te zien wat u kunt doen en om hulp op te halen in Google+ drukt u op en tikt u op Help.
0 mensen vonden dit bruikbaar