AAN DE SLAG
Meldingen
AAN DE SLAG

Meldingen

Meldings-LED

De meldings-LED:
  • Brandt groen als de HTC Sensation XE met Beats Audio is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
  • Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
  • Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
  • Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Pictogrammen voor meldingen

Meldingpictogrammen in de statusbalk maken het je gemakkelijk om je berichten, agenda en alarms te volgen.

Meldingenvenster

Als u een nieuwe melding ontvangt kunt het meldingenvenster openen om te zien welke melding of informatie u hebt ontvangen. In het mededelingenscherm kunt u snel wisselen tussen onlangs geopende toepassingen en u kunt ook eenvoudig instellingen inschakelen zoals Wi-Fi en Bluetooth.
  1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.

    Als er verschillende meldingen zijn kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.

  2. Het meldingenvenster sluiten: houd de onderste balk van het Meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .
 
mensen vonden dit bruikbaar
418
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation-xe-with-beats-audio
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS