Instellingen & Services
Wi‑Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op de Aan/Uit-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.

  De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.
  Opmerking: Als het een beveiligd netwerk is, wordt u verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden.

Wanneer uw HTC Sensation XE met Beats Audio verbonden is met het draadloos netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC Sensation XE met Beats Audio verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Sensation XE met Beats Audio terugzet.

De status van draadloze netwerken controleren

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC Sensation XE met Beats Audio is verbonden.
Een bericht verschijnt met de Wi-Fi status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.
Opmerking: Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op Vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Om handmatig naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te zoeken, drukt u op en tikt u op Zoeken.
 3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met verbeterde beveiliging

Belangrijk: U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Sensation XE met Beats Audio installeren voordat u een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren vanuit opslag.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
418
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation-xe-with-beats-audio
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi