Instellingen & Services
Woorden invoeren met voorspellende tekst
Instellingen & Services

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.
Tip: Tik op om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als je de indeling Compact of het telefoontoetsenbord gebruikt.
Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:
 • Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggestielijst groen of oranje gemarkeerd ziet, tik je op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
 • Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat je klaar bent met het typen van het gehele woord, tik je op het woord om dit in de tekst in te voegen.
 • Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tik je op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Een tweede taal voor het toetsenbord instellen

U kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijgt u dan woordvoorstellen in de twee talen die u hebt geselecteerd.
 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Tweetalige voorspelling en selecteer de gewenste taal.

Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst

Terwijl u tekst invoert met de indeling Standaard toetsenbord, wordt elk woord waarop u in de lijst met suggesties tikt, automatisch toegevoegd.

U kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen.

 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken > .
 4. Voer het woord in dat u wilt toevoegen en tik vervolgens op OK.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen

 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken.
  • Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
  • Druk op en tik op Verwijderen om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de woorden die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

Als uw geheugenkaart geplaats is, kunt u een back-up maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.
 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren.

Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren

 1. Druk op het beginscherm op en tik op Instellingen > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op naast Touch-invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Herstellen vanaf geheugenkaart.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
418
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation-xe-with-beats-audio
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS