Over de applicatie Contacten

Over de applicatie Contacten

In Contacten kun je gemakkelijk je communicatie met contactpersonen via telefoon, e-mail en sociale netwerken beheren.

En als je dezelfde contacten uit verschillende bronnen hebt, kun je de contactgegevens samenvoegen zodat je geen dubbele invoer hebt.

Om Contacten te openen, tik je in het beginscherm op > Contacten.
0 mensen vonden dit bruikbaar