COMMUNICATIE
Oproepen ontvangen
COMMUNICATIE

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.
Tip: U kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken. Zie als u wilt weten, hoe dat moet het hoofdstuk Geluidsinstellingen wijzigen.

Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkkomende oproep, sleep je naar de vergrendel schermring.
  • Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op Antwoord.

Een gesprek weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkkomende oproep, sleept u naar de vergrendel schermring.
  • Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tikt u op Weigeren.
  • Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
  • Druk op de AAN/UIT.
  • Leg de HTC Sensation XE met Beats Audio met het scherm omlaag op een plat vlak.
    Opmerking: Als de HTC Sensation XE met Beats Audio al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Kijk eens wie er belt.

Telkens wanneer je belt of je wordt door een vriend gebeld, zie je de laatste statusupdate van je vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. Je ziet ook een herinnering voor zijn of haar verjaardag als deze binnen de komende week valt.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
418
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation-xe-with-beats-audio
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS