Tekst invoeren

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt. Voer letters en cijfers in, verander de toetsenbordindeling of taal, enzovoort.
Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
 • Tik op om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
 • Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
 • Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
 • Druk op om het schermtoetsenbord te sluiten.
Tip: Houd de kommatoets ingedrukt om de toetsenbordinstellingen te openen. Of ga naar Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer.

Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.
 1. Ga naar Instellingen en tik op Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer > Keuze toetsenbord.
 3. Tik op Toetsenbordtypes en selecteer de indeling die je wilt gebruiken.

Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC One X/One X‍+ meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.
 1. Ga naar Instellingen en tik op Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Keuze toetsenbord en selecteer de gewenste talen.
Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:
 • Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
 • Tik op de taaltoets (bijvoorbeeld ) totdat je de gewenste taal ziet.
 • Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.
0 mensen vonden dit bruikbaar