Herstart de HTC One V

Herstart de HTC One V

Als de HTC One V trager is dan gewoonlijk, een toepassing niet op de juiste manier werkt, of de HTC One V niet meer reageert, kun je proberen om de HTC One V te herstarten om te zien of dat het probleem oplost.

  1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
  2. Ontgrendel het scherm.
  3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op Herstarten.
  4. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op Herstarten.

Reageert de HTC One V niet?

Als de HTC One V niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch nog opnieuw opstarten.
Houd de AAN/UIT-knop ten minste tien seconden ingedrukt en laat hem dan los. Vervolgens wordt de HTC One V opnieuw opgestart.
0 mensen vonden dit bruikbaar