Wi‑Fi

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op de Wi-Fi Aan/Uit-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.

  De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.
  Opmerking: Als het een beveiligd netwerk is, word je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden.

Wanneer je HTC One V verbonden is met het draadloze netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en zie je de signaalsterkte bij benadering.

Als je HTC One V daarop nogmaals een verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat je eerder hebt gebruikt, word je niet meer gevraagd om de code of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer de fabrieksinstellingen van de HTC One V werden hersteld.

De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Wi-Fi.
 3. Je kunt:
  • Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC One V is verbonden en tik op Verbinding verbreken.
  • Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op Netwerk vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op .
 2. Tik op Wi-Fi. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Tik als je handmatig beschikbare Wi-Fi netwerken wilt zoeken op > Scannen.
 3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met verbeterde beveiliging

Belangrijk: U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC One V installeren voordat u een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren van geheugenkaart.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.
0 mensen vonden dit bruikbaar