Google+ gebruiken

Google+ gebruiken

Met Google+ kun je de updates van je vrienden bekijken, je eigen updates publiceren, en met vrienden in je Google+ cirkel chatten.
Tik om Google+ te openen in het beginscherm op > Google+
Tip: Om te zien wat je kunt doen en om hulp te krijgen in Google+ tik je op > Help.
0 mensen vonden dit bruikbaar