COMMUNICATIE
Oproepen ontvangen
COMMUNICATIE

Oproepen ontvangen

Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.
Tip: Je kunt de opties beleefde bel en zakmodus gebruiken voor binnenkomende gesprekken.

Een oproep beantwoorden

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkkomende oproep, sleep je naar de vergrendel schermring.
  • Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op Antwoord.

Een gesprek weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:
  • Als het scherm vergrendeld is tijdens een binnenkkomende oproep, sleep je naar de vergrendel schermring. Sleep de ring vervolgens naar het pictogram Herinnering om een taak aan te maken of naar het pictogram Bericht verzenden om een bericht te sturen naar de beller.
  • Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op Weigeren.
  • Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
  • Druk op de AAN/UIT.
  • Leg de HTC One V met het scherm omlaag op een plat vlak.
    Opmerking: Als de HTC One V al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Kijk eens wie er belt.

Telkens wanneer je belt of je wordt door een vriend gebeld, zie je de laatste statusupdate van je vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. Je ziet ook een herinnering voor zijn of haar verjaardag als deze binnen de komende week valt.

Een taakherinnering bekijken terwijl je belt

Had je een vriend belooft om dit weekend te gaan babysitten? Als je een taak aan een contactpersoon koppelt, verschijnt er een taakherinnering in het oproepscherm zodra je met die vriend telefoneert.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
439
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-v
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS