De HTC One SV opnieuw starten (harde reset)

De HTC One SV opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC One SV een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.

Het volgende wordt van de telefoon verwijderd als je de fabrieksinstellingen herstelt:

 • Je Google-account
 • Alle accounts die je hebt toegevoegd in Instellingen > Accounts en synchronisatie en de gegevens die verband houden met deze accounts
 • Persoonlijke gegevens die je gemaakt hebt of met de telefoon hebt gesynchroniseerd zoals je profiel, contacten, berichten, e-mail, agenda-gebeurtenissen, enzovoort
 • Gegevens en instellingen van het systeem en toepassingen
 • Gedownloade apps

Bestanden zoals je muziek, foto's, video's en documenten worden eveneens verwijderd als je de optie Alle gegevens wissen selecteert.

Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.

Opmerking: Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

 1. Ga naar Instellingen en tik op Back-up en herstellen.
 2. Tik op Telefoon opnieuw instellen.
 3. Als je media en andere gegevens definitief wilt wissen van de HTC One SV, tik je op Alle gegevens wissen.

  Om media en andere gegevens op je geheugenkaart te wissen, tik je op SD-kaart wissen.

 4. Tik op OK.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC One SV niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC One SV.

Belangrijk: De optie Snel opstarten in Instellingen > Energie mag niet geselecteerd zijn.
 1. Verwijder de batterij, wacht een paar seconden en plaats de batterij terug.
 2. Houd de knop VOLUME OMLAAG ingedrukt en houd vervolgens de AAN/UIT-knop ingedrukt.
 3. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG los.
 4. Druk op VOLUME OMLAAG om FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN te kiezen en druk vervolgens op AAN/UIT.
0 mensen vonden dit bruikbaar