Instellingen & Services
Dataverbinding
Instellingen & Services

Dataverbinding

Als je de HTC One SV voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de micro-SIM-kaart is ingestoken).
Belangrijk: De HTC One SV is leverbaar in een versie voor alleen 3G of 3G en LTE, afhankelijk van de ondersteuning die de gekochte telefoon en de mobiele aanbieder ondersteunen. Je hebt een LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.
  1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
  2. Tik op de tegel Mobiele gegevens om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.
Belangrijk: Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Je kunt een nieuwe Access Point Name (APN) toevoegen tijdens roamen of als je problemen hebt met het opzetten van een dataverbinding. APNs verbinden de HTC One SV met datanetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.
Belangrijk: Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.
  1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
  2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel Mobiele gegevens om het in te schakelen.
  3. Tik op . Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
  4. Tik op Namen toegangspunten.
  5. Tik in het scherm APN's op > Nieuwe APN.
  6. Voer de APN-instellingen in.
  7. Tik op > Opslaan.
  8. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APN's.
Verwante onderwerpen
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
537
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-sv
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-data