Geluidsinstellingen wijzigen

Geluidsinstellingen wijzigen

Hoorbare selectie in- of uitschakelen

U kunt een geluid laten klinken als u onderdelen op het scherm selecteert.
  1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
  2. Tik op Geluid.
  3. Selecteer het keuzevakje Hoorbare selectie.
0 mensen vonden dit bruikbaar