Instellingen & Services
Bluetooth
Instellingen & Services

Bluetooth

Bluetooth in- of uitschakelen

  1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
  2. Tik op Draadloos & netwerken.
  3. Schakel het selectievakje Bluetooth in of uit
Een nog eenvoudiger manier om Bluetooth in of uit te schakelen, is met de Bluetooth-widget in het beginscherm.
Opmerking: Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

De naam van het apparaat wijzigen

De apparaatnaam maakt de HTC Flyer bekend bij andere apparaten.

  1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
  2. Tik op Draadloze bediening > Bluetooth-instellingen..
  3. Als het keuzevakje Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
  4. Tik op Apparaatnaam.
  5. Typ de naam van uw HTC Flyer in het dialoogvenster en tik op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS