Instellingen & Services
Woorden invoeren met voorspellende tekst
Instellingen & Services

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Het schermtoetsenbord beschikt over voorspellende tekst zodat u snel en nauwkeurig kunt typen. Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.
Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:
 • Als u het woord dat u wilt gebruiken groen of oranje gemarkeerd ziet, tikt u op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
 • Als u het woord dat u wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat u klaar bent met het typen van het gehele woord, tikt u op het woord om dit in de tekst in te voegen.
 • Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tikt u op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Een tweede taal voor het toetsenbord instellen

Naast de toetsenbordtaal die u op dit moment gebruikt, kunt u de voorspellende tekst als tweetalig instellen. Tijdens het typen krijgt u dan woordvoorstellen in de twee talen die u hebt geselecteerd.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Taal en invoer > Invoermethodes instellen.
 3. Tik onder Touch-invoer op Instellingen > Tweetalige voorspelling.
 4. Selecteer de gewenste taal.

Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst.

Uw HTC Flyer bevat een lijst met woorden die het gebruikt voor suggesties voor voorspellende tekst. Als u tijdens de tekstinvoer op een woord in de lijst met suggesties tikt, wordt dit automatisch toegevoegd aan de voorspellende woordenlijst als het daar nog niet in staat.

U kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen:

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Taal en invoer > Invoermethodes instellen.
 3. Tik onder Touch-invoer op Instellingen > Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken.
 4. Tik op , typ het woord dat u wilt toevoegen en tik op OK.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen

U kunt woorden bewerken of verwijderen die u eerder aan het woordenboek hebt toegevoegd.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Taal en invoer > Invoermethodes instellen.
 3. Tik onder Touch-invoer op Instellingen > Persoonlijk woordenboek.
 4. Tik in het veld Persoonlijk woordenboek bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
  • Tik op > Verwijderen om woorden uit het woordenboek te verwijderen.. Selecteer de woorden die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

Als uw geheugenkaart geplaats is, kunt u een back-up maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.
 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Taal en invoer > Invoermethodes instellen.
 3. Tik onder Touch-invoer op Instellingen > Persoonlijk woordenboek.
 4. Tik op Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren.
 5. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op OK.

Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren

 1. Tik in het beginscherm op > Instellingen.
 2. Tik op Taal en invoer > Invoermethodes instellen.
 3. Tik onder Touch-invoer op Instellingen > Persoonlijk woordenboek.
 4. Tik op Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Van geheugenkaart herstellen.
 5. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS