COMMUNICATIE
Berichtconversaties beheren
COMMUNICATIE

Berichtconversaties beheren

Een bericht tegen verwijderen beschermen

U kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al u de andere berichten in de conversatie verwijdert.

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Tik op het bericht dat u wilt vergrendelen.
 3. Tik op Bericht vergrendelen in het optiemenu. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht aangegeven.

Een SMS-bericht naar uw SIM-kaart kopiëren

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Houd een bericht ingedrukt en tik op Naar SIM kopiëren. Rechts van het bericht wordt een SIM-kaartpictogram weergegeven.

Een enkel bericht verwijderen

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Tik op het bericht dat u wilt wissen.
 3. Tik als het bericht is vergrendeld op Bericht ontgrendelen in het optiemenu en daarna tikt u op het bericht om het optiemenu opnieuw te openen.
 4. Tik op Bericht verwijderen in het optiemenu.
 5. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op OK.

Meerdere berichten binnen een conversatie verwijderen

 1. Tik in het scherm Alle berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
 2. Druk op en tik op Berichten verwijderen.
 3. Tik op Reeks verwijderen of op Op selectie verwijderen.
  Tip: U kunt ook op Op telefoonnummer verwijderen klikken als de contact meerdere telefoonnummers heeft gebruikt binnen de comversatie en u de berichten wilt verwijderen die vanaf een bepaald nummer zijn verzonden.
 4. Als u Op selectie verwijderen hebt geselecteerd, selecteert u de berichten die u wilt verwijderen en tikt u op Verwijderen.

Een conversatie verwijderen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Houd op het scherm Alle berichten een contact (of telefoonnummer) ingedrukt waarvan u de berichten wilt verwijderen, en tik op Verwijderen
  • Tik terwijl u de uitwisseling van berichten in een conversatie bekijkt op en tik op Berichten verwijderen.

   Eventuele vergrendelde berichten in de reeks worden niet verwijderd, behalve wanneer u in het keuzevakje Vergrendelde berichten verwijderen klikt.

 2. Wanneer wordt gevraagd of u de gehele reeks wilt verwijderen, tikt u op OK.

Meerdere conversaties verwijderen

 1. Druk in het scherm Alle berichten op en tik op Reeksen verwijderen.
 2. Selecteer de berichtenreeksen die u wilt verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen. Eventuele vergrendelde berichten worden niet verwijderd.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS