COMMUNICATIE
Contactgegevens en conversaties
COMMUNICATIE

Contactgegevens en conversaties

Als u op een contact tikt op het scherm Contacten opent het scherm met contactgegevens met de informatie die u voor die contact hebt opgeslagen of gekoppeld.
Het scherm Contactdetails bevat de volgende tabs:

Details

Toont de informatie die u voor de contact hebt opgeslagen. Neem rechtstreeks contact op door op een van de getoonde methoden te tikken. Als voor de contactpersoon bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer is opgenomen, kunt u op Bericht verzenden tikken.

Berichten

Toont de SMS-berichten die u met de contactpersoon hebt uitgewisseld. U kunt rechtstreeks vanuit dit tabblad een bericht van een contact beantwoorden.

Mail

Toont alle e-mailberichten die u van de contactpersoon hebt ontvangen. Tik op een e-mail om deze te openen.

Vanuit dit tabblad kunt u ook een nieuwe e-mail maken om aan de contactpersoon te sturen.

Updates en gebeurtenissen

Toont de updates en gebeurtenissen voor de contact van sociale netwerkaccounts die u hebt gekoppeld, zoals Facebook, Twitter, en Flickr.

Als u onder Gebeurtenissen een melding van de verjaardag van de contactpersoon ziet, kunt u op de melding tikken en kiezen hoe u hem of haar wilt groeten, zoals door op de muur van Facebook van de persoon te schrijven.

Galerij

Toont de Facebook en Flickr albums en foto's van de gekoppelde contact.

Gegevens van een contact bewerken

  1. Tik in het beginscherm op > Contacten
  2. Houd in het tabblad Allen de contactpersoon ingedrukt en tik op Contact bewerken.
    Opmerking: U kunt de contactgegevens van uw Facebook en Twitter contacten niet bewerken.
  3. Typ de nieuwe gegevens voor de contact.
  4. Tik op Opslaan.

Contacten verwijderen

  1. Tik in het beginscherm op > Contacten
  2. Tik in het tabblad Alle op > Verwijderen.
  3. Selecteer de contacten die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.
  4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS