AAN DE SLAG
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen
AAN DE SLAG

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het Startscherm of ze verwijderen

Orden de widgets en pictogrammen in het beginscherm om ruimte te maken voor extra items. U kunt widgets en pictogrammen die u niet veel gebruikt ook verwijderen.

Een widget of pictogram verwijderen

 1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen. De HTC Flyer trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
 2. Sleep de widget of het pictogram naar een nieuwe locatie op het scherm.
  Opmerking:
  • Pauzeer op de linker- of rechterrand van het scherm om de widget of het pictogram naar een ander venster van het beginscherm te slepen.
  • Als u een pictogram naar een ruimte sleept waar reeds een ander pictogram staat, schuift de bewoner op om ruimte te maken.
 3. Als de widget of het pictogram op de gewenste plaats staat, kunt u uw vinger weghalen.

Een widget of pictogram verwijderen

 1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat u wilt verwijderen. De HTC Flyer trilt en rond de widget of het pictogram verschijnt een gekleurd vak. Licht uw vinger niet op.
 2. Sleep het pictogram naar de knop .
 3. Als de widget of het pictogram eveneens rood wordt, kunt u uw vinger weghalen.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
395
nl
10
*Voer hier commentaar in ...
htc-flyer
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets